MÁY BÀO
Máy bào 2 mặt

Máy bào 2 mặt

Giá: Liên Hệ

Tình Trạng: Mới
Máy bào cuốn 4 tất

Máy bào cuốn 4 tất

Giá: Liên Hệ

Tình Trạng: Mới
Máy bào 2 mặt

Máy bào 2 mặt

Giá: Liên Hệ

Tình Trạng: Mới
Máy bào 2 mặt 6 tất

Máy bào 2 mặt 6 tất

Giá: Liên Hệ

Tình Trạng: Đã qua sử dụng
Máy bào cuốn

Máy bào cuốn

Giá: Liên Hệ

Tình Trạng: Đã qua sử dụng
Máy bào cuốn

Máy bào cuốn

Giá: Liên Hệ

Tình Trạng: Mới